Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2020 roku.